Welcome
Downloads Home
Best Files
Review Guidelines
Main site
Forums
Code of Conduct
Search

Advanced Search
Player Created Maps
Home
New Releases
New Reviews
New Comments
Top-Rated

Submit File
Browse Categories
New Files


Download File Post Review Post Comment

Krossa allt

Author File Description
Gannicus
File Details
ROTWK Map: No
Number of Players: 3
One Ring: No
AI: No
Det finns inga tecken vad jag kan se
Inget som tyder på din oskuld
Det finns ingen förmildrande omständighet
Bara ögonen som följer dig

Genom en dörr, genom hela ditt liv
Förbi alla fönster som lockar till oss
Och ingen förmildrande omständighet
Gör ansvaret till någon annans än ditt

Men kärleken finns där en gång
Bygg något vackert eller krossa allt

När ska jag lära mig att ingen är hel?
Att allting är mer eller mindre trasigt
Glöm symmetrin, tänk att mindre ger mer
Men episoden slutar ändå med att

Ingen kom ridande till ditt försvar
Det fanns ingen som vittnade till din fördel
Nej, det är bara du och så har du ju mig
Men jag är ingen man kan räkna med i kris

Men kärleken som fanns där en gång
Har byggt något vackert som krossar allt
Kärleken finns där en gång
Bygg något vackert som krossar allt

Och när ljuset släcks så ska du vara min
Och när ljuset släcks så ska du vara min

Så ska du vara min
Så ska du vara min
Så ska du vara min

Så ska du vara min
Så ska du vara min
Så ska du vara min

Och när ljuset släcks så ska du vara min
Och när ljuset släcks så ska du vara min
Och när ljuset släcks så ska du vara min
Så ska du vara min
Så ska du vara min
Så ska du vara min

Och när ljuset släcks så ska du vara min
Och när ljuset släcks så ska du vara min
Så ska du vara min
Så ska du vara min
Så ska du vara min
AuthorReviews   ( All | Comments Only | Reviews Only )
Sharx
Rating
5.0
Breakdown
Playability5.0
Balance5.0
Creativity5.0
Map Design5.0
Story/Instructions5.0
Playability: 5
Perfectly playable 2 path tw

Balance: 5
Well balanced waves over a huge period of time

Creativity: 5
Raise the flag

Map Design: 5
Playing tw from different heights is interesting

Story/Instructions: 5
Always good for a surprise

Additional Comments:
Kent

Post Review Post Comment

HGDL v0.8.0

Login
Forum Username:


Password:
Create a new account
Forgot password?
Rating
5.0
Breakdown
Playability5.0
Balance5.0
Creativity5.0
Map Design5.0
Story/Instructions5.0
Statistics
Downloads:825
Favorites: [Who?]0
Size:43.06 KB
Added:10/31/18